english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İletişim
linkler

"ANAYASA VE SANAT" PANEL/FORUM BASIN AÇIKLAMASI;

"Sanat ortamlarının özgürleşmesi, sanat kurumlarının özerkleşmesi ve sanat kültürünün yaygınlaştırılması" amacıyla...
Devamı

İSTANBUL 2 NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'NE;

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin eski eser olmayıp Cumhuriyet dönemi mimarisi ve Cumhuriyet döneminde kurulan sanat kuruluşlarının faaliyetlerinin yapıldığı bir yapı olması nedeniyle...
Devamı

"ÖZGÜRLÜK ÖZERKLİK VE SANAT" PANEL/FORUM BASIN AÇIKLAMASI;

“Konseyimizin, ülke kapsamında özerk bir sanat kurumu oluşumunu hedefleyen
"Türkiye Sanat Kurumu" yasa tasarısı taslağını kamuoyuna sunmasının ardından
düzenlediği bu ikinci panel/forum, gerek konuşmacıların üstünde durdukları geniş kapsamlı konular ve gerekse katılımcıların gösterdiği duyarlık açısından, çok verimli ve yararlı bir çalışma olarak değerlendirilmiştir.
Devamı

 


©2009