english|
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yürütme Kurulu
Yasa Tasarısı Taslağı
Kurultay Sonuç Bildirisi
Haberler
Yayınlar
Bildiriler
Basın
İleteşim
linkler

Özerk Sanat Konseyi,

76 sanat ve sanatçı kuruluşunun katılımıyla, sanat
alanları ile kamu yönetimi alanı arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesi; ifade özgürlüğünün önündeki
engellerin ortadan kaldırılarak, yerel, ulusal ve
evrensel kültür-sanat değerlerimizin ve sanatsal
üretimin desteklenmesi, tanıtılması ve
yaygınlaştırılması için gerekli hizmetleri görmek
üzere, tüzel kişiliğe ve idari-mali özerkliğe sahip,
özel hukuk hükümlerine tabi
“TÜRKİYE SANAT KURUMU”nun kurulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.1995 yılında Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu adına Hüsamettin Koçan'ın imzaladığı protokol--------------------------------------------------------------------------------ÖZERK SANAT KONSEYİ’NE KATILAN
76 SANAT VE SANATÇI ÖRGÜTÜ İLE 10 DESTEKÇİ KURULUŞ

 

AFSAD Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği
ANSAN Antalyalı Sanatçılar Derneği
ASD Ankara Sinema Derneği
ASİTEJ Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi
Avrupa Kültür Derneği
BASAD Bakırköylü Sanatçılar Derneği
BESAM Bilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
BSB Belgesel Sinemacılar Meslek Birliği
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği
Çağdaş Drama Derneği
ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
Çevirmenler Derneği
Çizgi Filmciler Derneği
Çocuk Yayıncıları Derneği
DETİS Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği
DİSK Sine-Sen Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası
Diyarbakır Kültür ve Tanıtım Vakfı
Dünya Kitle İletişim ve Araştırma Vakfı
Edebiyatçılar Derneği
EDİSAM Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
Ege Kültür Vakfı
ETM Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Birliği
Film-Yön Film Yönetmenleri Derneği
FİYAP Film Yapımcıları Derneği
FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği
Fotoğraf Vakfı
GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu
GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı
Güney Vakfı
GSBRD Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği
Heykeltıraşlar Derneği
ITI UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi
ICM-UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi Türkiye Merkezi
İstanbul Filarmoni Derneği
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Derneği
İSAV İletişim ve Sanat Araştırma Vakfı
İSTİSAN İstanbul B. Belediyesi Şehir Tiyatroları Derneği
Karikatürcüler Derneği
Karikatür Vakfı
Kayseri Fotoğraf Derneği
KESK Kültür-Sen Kültür Emekçileri Sendikası
Kısa Filmciler Derneği
MESAM Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Mizah Üretenler Derneği
MSÜ-DGSA Mezunları Derneği
MÜYAP Müzik Yapımcıları Derneği
Müzik-Der Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatçıları Derneği
Müzik-Sen Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası
MÜYORBİR Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
OYÇED Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği
Oyuncu-Bir Oyuncular Meslek Birliği
Özel Tiyatrolar Derneği
POPSAV Popüler Müzik Sanatçıları Vakfı
PTFD Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği
RYD Reklam Yaratıcıları Derneği
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
Ressamlar Derneği
Ruhi Su Vakfı
SANART
Sanat Eğitimcileri Derneği
SEDER Sanat Eğitimcileri Derneği
Sen-Der Senaryo Yazarları Derneği
SESAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Ses-Der Seslendirme Sanatçıları Derneği
SETEM Sinema ve Televizyon Eserleri Meslek Birliği
SİYAD Sinema Yazarları Derneği
SODER Sinema Oyuncuları Derneği
Sine-Koop Sinema Ürünleri Kooperatifi
Tekstil Tasarımcıları Derneği
TİYAP Tiyatro Yapımcıları Derneği
TMMOB İç Mimarlar Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TOBAV Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale Çalışanları Vakfı
TODER Tiyatro Oyuncuları Derneği
TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği
TRT-TV Yapımcıları Derneği
TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı
TYS Türkiye Yazarlar Sendikası
Uluslararası PEN Türkiye Merkezi
UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği
Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Türkiye Merkezi
Uzakdoğu Kültür Merkezi
Yayıncılar Birliği


©2009